Prosta Spółka Akcyjna – część trzecia

Spółki

20Kwi

Dzisiaj publikujemy trzecią i ostatnią część omówienia Prostej Spółki Akcyjnej. Część pierwszą znajdziecie tutaj, a część drugą tutaj. Tym razem kilka słów o akcjach oraz o tym jak zawrzeć umowę i jak zarejestrować Prostą Spółkę Akcyjną.

Zasada dematerializacji akcji i rejestr akcjonariuszy

Akcje nie mają formy dokumentu, podlegają jednak zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.

Zgodnie z treścią art. 30031 k.s.h. rejestr akcjonariuszy może prowadzić notariusz prowadzący kancelarię notarialną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (np. dom maklerski).

Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy podejmują sami akcjonariusze podejmując stosowną uchwałę.

Jak założyć P.S.A.?

Zawarcie umowy

Podstawowym dokumentem regulującym zasady działania prostej spółki akcyjnej będzie umowa spółki określająca m.in. firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, organy spółki, liczbę, serie i numery akcji, czas trwania spółki, jeśli został oznaczony.

Umowę będzie można zawrzeć na dwa sposoby:

  • na portalu S24, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wypełniając wzorzec umowy – w systemie S24 umowę będą podpisywali podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym wszyscy założyciele
  • tradycyjnie – u notariusza, który sporządzi umowę zgodnie z zasadami obowiązującymi dla P.S.A., dodatkowo uwzględniając twoje sugestie lub potrzeby.

Przed zawarciem umowy zastanów się, który ze sposobów będzie dla ciebie lepszy.

Skorzystanie z systemu S24 i wzorca umowy jest szybsze i tańsze: nie będziesz płacić notariuszowi za przygotowanie umowy i zapłacisz mniej za rejestrację spółki.

Notariusz z kolei może okazać się lepszym rozwiązaniem, gdy twoja spółka będzie wymagała niestandardowych rozwiązań, których nie obejmuje wzór dostępny w systemie S24. Ponadto wizyta u niego będzie konieczna, jeśli będziesz chciał wnieść do spółki wkłady niepieniężne.

Pamiętaj, że wzoru umowy udostępnionego w trybie S24 przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, nie możesz modyfikować, a jedynie wybierać z pośród dostępnych opcji.

Rejestracja P.S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym

Jeśli skorzystasz z systemu S24 – rejestrację przeprowadzisz on-line. Wypełniony wniosek rejestracyjny będzie musiał zostać podpisany elektronicznie przez wszystkich członków zarządu lub rady dyrektorów, jeśli zostanie powołana.

Rejestracja w trybie S24 będzie kosztować 250 zł (opłata za złożenie wniosku). Płatność zostanie pobrana elektronicznie, przez system ePłatności, w trakcie rejestracji spółki. Opłacony wniosek trafi do wybranego przez ciebie sądu rejestrowego, właściwego dla siedziby spółki.

Jeśli zawrzesz umowę spółki u notariusza, dokumenty wymagane do rejestracji złóż w wydziale gospodarczym zajmującym się rejestracją w KRS, w sądzie rejonowym właściwym ze względu na adres siedziby spółki.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (m.in. umową spółki), będą musieli podpisać wszyscy członkowie zarządu lub rady dyrektorów, jeśli zostanie powołana. Rejestracja w KRS (opłata za złożenie wniosku) będzie kosztować 500 zł. Płacisz ją na rachunek sądu.

Niezależnie od formy zawarcia umowy zapłacisz 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Pieniądze wpłacasz przy okazji składania wniosku o rejestrację na rachunek bankowy sądu rejonowego przyjmującego wniosek o dokonanie wpisu.

Porozmawiaj z autorem

Aneta Żernicka

radczyni prawna

azernicka@jczkancelaria.pl +48 880090503

Mogą Cię zainteresować

18Paź

Due Diligence co to jest i czemu służy?

Due Diligence co to jest i czemu służy?

03Cze

Jak założyć spółkę z o.o.?

Jak założyć spółkę z o.o.?
wszystkie wpisy