Prawo pracy

Jeśli będziecie żądać tylko posłuszeństwa, to zgromadzicie wokół siebie samych durniów. – Empedokles z Arygentu

Oferujemy

Konflikty pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem są naturalne, ale każdy konflikt można rozwiązać w ramach obowiązujących regulacji prawnych. Jest jedno ale – doświadczenie i znajomość, nie tylko kodeksu pracy, lecz również elementów pozaprawnych.

Działając na rynku od ponad 20 lat obsługiwaliśmy i obsługujemy przedsiębiorców, którzy zatrudniają 2, 10, 100, 500 czy 2000 pracowników dlatego potrafimy się odnaleźć w każdej, nawet najbardziej dla Ciebie niekomfortowej sytuacji.