Praca zdalna zostanie na stałe

Prawo pracy

25Wrz

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej planuje wprowadzić zmiany w kodeksie pracy, które uregulują instytucję pracy zdalnej. Roboczy projekt nowelizacji kodeksu pracy zakłada wdrożenie na stałe pracy zdalnej. Projekt został przekazany do dyskusji z pracodawcami i związkami zawodowymi na forum Rady Dialogu Społecznego.

Zgodnie z ministerialną propozycją, praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo poza siedzibą pracodawcy lub poza innym stałym miejscem świadczenia pracy określonym w umowie o pracę lub wskazanym przez pracodawcę.

Pracodawca będzie mógł określić zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie.

Projekt przewiduje możliwość wykonywania pracy zdalnej na polecenie pracodawcy lub na wniosek pracownika w sytuacji, gdy nie został wydany regulamin. W takiej sytuacji pracodawca mógłby określić zasady wykonywania pracy zdalnej odpowiednio w poleceniu wykonywania pracy zdalnej albo w porozumieniu z pracownikiem, uwzględniając uzasadnione potrzeby pracownika.

W projekcie zawarto przepis uprzywilejowujący pracowników posiadających dzieci do lat 3, dzieci niepełnosprawnych lub wymagających specjalnej opieki. Pracodawca miałby uwzględniać ich wnioski o wykonywanie pracy zdalnie, chyba że nie byłoby to możliwe z uwagi na organizację lub rodzaj wykonywanej pracy.  O przyczynie odmowy trzeba będzie poinformować zatrudnionego w ciągu trzech dni roboczych.

Pracodawca i pracownik w zawieranym porozumieniu będą musieli ustalić wysokość przysługującego ekwiwalentu np. za prąd czy wykorzystywanie prywatnego komputera, czy innych narzędzi  do celów służbowych. Z roboczego projektu wynika też, że osobie wykonującej zadania w formie zdalnej firma musi dostarczyć niezbędne materiały i narzędzia oraz pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją tych narzędzi.

Zgodnie z projektem ministerstwo wskaże katalog prac gdzie praca zdalna będzie niedopuszczalna.

Mogą Cię zainteresować

30Wrz

Jak rozwiązać umowę o pracę i jak napisać wypowiedzenie?

Jak rozwiązać umowę o pracę i jak napisać wypowiedzenie?

21Wrz

Mobbing w pracy — Kodeks pracy, definicja, gdzie zgłosić i co warto wiedzieć?

Mobbing w pracy — Kodeks pracy, definicja, gdzie zgłosić i co warto wiedzieć?
wszystkie wpisy