Dodatkowe OC lekarza – czy jest kosztem podatkowym?

Prawo medyczne

19Sie

Wykonywanie zabiegów medycznych wiąże się zawsze z ryzykiem spowodowania szkody na osobie pacjenta w postaci uszczerbku na jego zdrowiu. Lekarz, wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za potencjalne szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Lekarz może również rozszerzyć zakres obowiązkowego ubezpieczenia i zwiększyć kwotę ubezpieczenia, jeśli, np. wykonuje zabiegi szczególnie skomplikowane, generujące bardzo wysokie ryzyko odszkodowawcze po jego stronie.

Wydatki poniesione na zakup obowiązkowego, ale i dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza za szkody powstałe przy wykonywaniu czynności zawodowych, przed skutkami ewentualnych roszczeń pacjentów, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Należy zwrócić uwagę na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). Artykuł 22 ust.1 przedmiotowej ustawy stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W związku z tym, stwierdzić należy, że zawarcie umowy ubezpieczenia OC lekarza, zarówno w obowiązkowym zakresie (określonym w art. 25 ustawy o działalności leczniczej), ale także w zakresie szerszym i na wyższą kwotę ubezpieczenia, stanowi realne działanie zmierzające do zabezpieczenia źródła przychodów. Nadto wskazać należy, że tego rodzaju wydatki nie zostały także ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, określonym w art. 23 ustawy o PIT.

Wobec powyższego, składki z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można zaliczyć do kosztów uzyskiwania przychodów i odnosi się to również do składek na ubezpieczenie dobrowolne, a w tym zakresie potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11 maja 2020 r., o którą zwrócił się lekarz specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Analizując powyższe należy również stwierdzić, że posiadanie dobrowolnie wyższego niż obowiązkowe ubezpieczenia OC lekarza, zwiększa nie tylko bezpieczeństwo lekarza, ale także pacjenta.

Porozmawiaj z autorem

Karolina Listopadzka

radczyni prawna

klistopadzka@jczkancelaria.pl +48 668201535

Mogą Cię zainteresować

Nagranie webinaru „Błąd medyczny – definicje, odpowiedzialność, odszkodowanie – nie tylko dla lekarzy”

Nagranie webinaru „Błąd medyczny – definicje, odpowiedzialność, odszkodowanie – nie tylko dla lekarzy”

Jak zatrudnić lekarza z Ukrainy?

Jak zatrudnić lekarza z Ukrainy?
wszystkie wpisy