Nagranie webinaru „Błąd medyczny – definicje, odpowiedzialność, odszkodowanie – nie tylko dla lekarzy”

Nagranie webinaru „Błąd medyczny – definicje, odpowiedzialność, odszkodowanie – nie tylko dla lekarzy”

Webinar „Błąd medyczny – definicje, odpowiedzialność, odszkodowanie – nie tylko dla lekarzy”

Webinar „Błąd medyczny – definicje, odpowiedzialność, odszkodowanie – nie tylko dla lekarzy”

Jak zatrudnić lekarza z Ukrainy?

Jak zatrudnić lekarza z Ukrainy?

Kim jest Rzecznik Praw Pacjenta?

Kim jest Rzecznik Praw Pacjenta?

Kiedy następuje przedawnienie roszczenia powstałego w wyniku błędu lekarskiego?

Kiedy następuje przedawnienie roszczenia powstałego w wyniku błędu lekarskiego?

Odpowiedzialność karna lekarza

Odpowiedzialność karna lekarza

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Kto ponosi odpowiedzialność za błąd medyczny?

Kto ponosi odpowiedzialność za błąd medyczny?

Nowe chorobowe, kierowanie do pracy, dodatek 100%

Nowe chorobowe, kierowanie do pracy, dodatek 100%

Fizjoterapia w czasach zarazy – jak uniknąć roszczeń pacjentów i pracowników?

Fizjoterapia w czasach zarazy – jak uniknąć roszczeń pacjentów i pracowników?