JCZ Kancelaria uzyskuje korzystny wyrok w sporze z ZUS

02Lis

JCZ Kancelaria z powiedzeniem reprezentowała klienta w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Po ponad dwóch latach od wszczęcia postępowania, sąd drugiej instancji wydał korzystny dla klienta JCZ Kancelaria wyrok

ZUS złożył wniosek o orzeczenie pozbawienia wobec klienta JCZ Kancelaria, będącego członkiem zarządu sp. z o.o., prawa prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta i pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia na okres 10 lat.

ZUS wskazywał, iż wdrożył wobec spółki egzekucję, a nadto, iż wobec spółki prowadzone były liczne postępowania egzekucyjne z wniosków innych wierzycieli.

Sąd pierwszej instancji orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na okres pięciu lat. Sąd drugiej instancji uwzględnił podniesione przez JCZ Kancelaria argumenty i zarzuty apelacyjne.

Przede wszystkim podkreślił, iż ustalony w sprawie stan rosnącego zadłużenia względem jednego tylko wierzyciela, nie może być jeszcze podstawą do przyjęcia pokrzywdzenia wierzycieli w rozumieniu przepisów prawa.

Ponadto, jak zauważył sąd, postępowanie upadłościowe nie może być prowadzone wyłącznie w interesie jednego tylko wierzyciela, tym bardziej, że względem innych wierzycieli, spółka zarządzana przez klienta JCZ Kancelaria, regulowała swoje zobowiązania.

Ostatecznie wniosek ZUS został oddalony.

Zobacz inne projekty

26Maj

pexels pixabay 356036

JCZ Kancelaria kontra fotowoltaika – wynik 1:0

JCZ Kancelaria kontra fotowoltaika – wynik 1:0

02Mar

pozew chf franki ing

JCZ Kancelaria gra we franki i wygrywa

JCZ Kancelaria gra we franki i wygrywa
wszystkie projekty