CIT od spółki komandytowej

10Wrz

W trzecim kwartale tego roku rząd planuje wprowadzenie ustawy (wejście w życie – styczeń 2021 roku) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Kluczowa zmiana to wprowadzenie przepisów

uszczelniających system podatku dochodowego, poprzez m.in. objęcie zakresem podmiotowym ustawy CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym oraz wprowadzenie rozwiązań ułatwiających dochodzenie należności podatkowych w przypadku dochodu ze sprzedaży udziałów (akcji) w spółkach nieruchomościowych przez nierezydentów.

Zmiana spowoduje, iż dotychczas korzystne podatkowo struktury oparte na spółkach komandytowych z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przestaną być opłacalne, choć to jeszcze zależy od tego, jaką stawkę podatku CIT dla spółek komandytowych wprowadzi ustawodawca.

Porozmawiaj z autorem

Tomasz Czmochowski

radca prawny, partner zarządzający

tczmochowski@jczkancelaria.pl +48 603774089

Mogą Cię zainteresować

17Wrz

Pozwolenie na budowę – kiedy nie trzeba?

Pozwolenie na budowę – kiedy nie trzeba?

16Wrz

Zwolnienie z pracy za odmowę szczepienia?

Zwolnienie z pracy za odmowę szczepienia?
wszystkie aktualności