UWAGA – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – termin!

05Lip

W dniu 13.07.2020 roku mija termin na złożenie zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Uchybienie temu terminowi grozi nałożeniem kary w wysokości do 1 mln złotych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek (niezależnie od ich wielkości): jawnych,
komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.) oraz akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych.

Zgłoszenia do CRBR może dokonać jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w Kodeksie Spółek Handlowych.

Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez ww. osoby.

Porozmawiaj z autorem

Katarzyna Bakuła

prawnik, partner zarządzający

kbakula@jczkancelaria.pl +48 530774189

Mogą Cię zainteresować

18Lut

Nagrywanie rozmów z pracodawcą

Nagrywanie rozmów z pracodawcą

17Lut

Co z tymi podpisami – zaufany, kwalifikowany, ePUAP, własnoręczny?

Co z tymi podpisami – zaufany, kwalifikowany, ePUAP, własnoręczny?
wszystkie aktualności