Zwolnienie z pracy za odmowę szczepienia?

COVID

16Wrz

Dzisiaj przeczytałem interesującą wzmiankę na temat możliwości zwolnienia pracownika za odmowę poddania się szczepieniu przeciwko grypie. Ponieważ artykuły publicystyczne traktuję jako przyczynek do własnej analizy, postanowiłem sprawdzić brzmienie przepisu art. 222¹ kodeksu pracy. Cóż się okazało?

Zgodnie z powyższą regulacją w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie tego artykułu czyli rozporządzenie z 22 kwietnia 2005 r. ws. szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki wprost, uznają wirus grypy za szkodliwy czynnik biologiczny.

W świetle takiego zestawienia norm, w mojej ocenie:

  • pracodawca ma obowiązek do zapewnienia pracownikom szczepionki przeciw grypie jako środka eliminującego narażenie,
  • pracownik ma obowiązek poddać się takiemu szczepieniu.

Uprawniony wydaje się więc wniosek, iż odmowa poddania się szczepieniu przeciwko grypie może stanowić uzasadniony powód do rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy.

Porozmawiaj z autorem

Tomasz Czmochowski

radca prawny, partner zarządzający

tczmochowski@jczkancelaria.pl +48 603774089

Mogą Cię zainteresować

02Gru

Zmiany w zakresie odbywania kwarantanny i izolacji

Zmiany w zakresie odbywania kwarantanny i izolacji

30Lis

Co zrobić jeżeli Twój wyjazd lub urlop został odwołany z powodu pandemii?

Co zrobić jeżeli Twój wyjazd lub urlop został odwołany z powodu pandemii?
wszystkie wpisy