Skąd i jak pozyskać środki na start swojego biznesu – część pierwsza

Obsługa przedsiębiorstw

11Mar

Chcesz rozpocząć pracę na swój rachunek? Właśnie ją rozpocząłeś lub rozpoczęłaś? Podpowiemy Tobie skąd pozyskać kapitał na start. Dzisiaj część pierwsza.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Możesz starać się o przyznanie dofinansowania z Urzędu Pracy (dofinansowanie jest jednorazowe i bezzwrotne, jeśli uda się podjąć i prowadzić tę działalność), dotyczy wyłącznie jednoosobowych działalności gospodarczych.

Osoba starająca się o dofinansowanie musi być zarejestrowana jako bezrobotna i nie mogła wykonywać  innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wysokość dotacji z urzędu pracy zależy od możliwości finansowych danego urzędu.

W praktyce jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W 2020 roku maksymalna kwota dotacji z urzędy pracy wzrosła i wynosiła 31 191,98 zł. W 2019 roku średnia wartość udzielonego wsparcia dla osoby bezrobotnej na otwarcie własnej działalności gospodarczej wyniosła 20 461,85 zł.

Nie wymagany jest zwykle wkład własny, ale co do zasady dobrze jednak jakiś mieć. Wymagany jest natomiast często biznesplan. Z takiej dotacji wyłączony jest jednakże sektor energetyczny.

Dotacje i pożyczki z funduszy unijnych

Dotacje unijne oraz pożyczki z funduszy unijnych – tu najlepszym źródłem informacji jest Powiatowy Urząd Pracy lub w punkty informacyjne funduszy.

Warunki uzyskania dofinansowania na otwarcie działalności mogą się różnić w zależności od województwa. Dotacje przyznawane są również na określone, prowadzone w regionie projekty.

Dotacje na rozpoczęcie działalności obarczone są różnymi warunkami (wieku – poniżej/powyżej 30 roku życia, braku zatrudnienia, etc.). Polecamy zapoznanie się ze szczegółami tutaj: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/)

Jeśli nie spełnia się przesłanek do dotacji z funduszy, można podjąć kroki, w celu otrzymania pożyczki z funduszy unijnych. Wysokość pożyczek również zależy od regionu.

Wsparcie pomostowe

Inną formą pomocy unijnej dla planujących prowadzenie działalności gospodarczej jest wsparcie pomostowe.

Jest to wsparcie bezzwrotne i udzielane wszystkim firmom nowo utworzonym bez względu na to, czy generują przychody czy nie.

Wsparcie to nie działa jednak automatycznie. Konieczne jest złożenie wniosku z dołączonym biznesplanem i uzasadnieniem wydatków.

Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest maksymalnie na 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności, natomiast przedłużone do 12 miesiąca funkcjonowania firmy.

Wsparcie pomostowe można przeznaczyć na badania lekarskie, szkolenia BHP, odzież ochronną i wszystko to, co związane jest z zatrudnieniem pracownika. Pokryte z niego mogą być koszty eksploatacyjne, telekomunikacyjne, związane z prowadzeniem rachunku bankowego, eksploatacji pomieszczeń – energia, woda, ogrzewanie itp., usługi prawnicze, czy usługi księgowych.

Generalnie, tego rodzaju wsparcie finansowe można przeznaczyć na wszystko to, co związane jest z działalnością firmy.

Porozmawiaj z autorem

Karolina Listopadzka

radczyni prawna

klistopadzka@jczkancelaria.pl +48 668201535

Mogą Cię zainteresować

RODO w firmie – najważniejsze zasady

RODO w firmie – najważniejsze zasady

Nieoprocentowane pożyczki płynnościowe dla małych firm

Nieoprocentowane pożyczki płynnościowe dla małych firm
wszystkie wpisy