SUKCES KANCELARII – wygrana z ZUS!

Sukces Kancelarii

02Wrz

Po ponad dwóch latach od wszczęcia postępowania, sąd drugiej instancji wydał korzystny dla klienta JCZ Kancelaria wyrok w sprawie z wniosku ZUS o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

ZUS złożył wniosek o orzeczenie pozbawienia wobec klienta JCZ Kancelaria, będącego członkiem zarządu sp. z o.o., prawa prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta i pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia na okres 10 lat.

ZUS wskazywał, iż wdrożył wobec spółki egzekucję, a nadto, iż wobec spółki prowadzone były liczne postępowania egzekucyjne z wniosków innych wierzycieli.

Sąd pierwszej instancji orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na okres pięciu lat – postanowiliśmy apelować.

Sąd drugiej instancji uwzględnił podniesione przez JCZ Kancelaria argumenty i zarzuty apelacyjne.

Przede wszystkim podkreślił, iż ustalony w sprawie stan rosnącego zadłużenia względem jednego tylko wierzyciela, nie może być jeszcze podstawą do przyjęcia pokrzywdzenia wierzycieli w rozumieniu przepisów prawa.

Ponadto, jak zauważył sąd, postępowanie upadłościowe nie może być prowadzone wyłącznie w interesie jednego tylko wierzyciela, tym bardziej, że względem innych wierzycieli, spółka zarządzana przez klienta JCZ Kancelaria, regulowała swoje zobowiązania.

Ostatecznie wniosek ZUS został oddalony.

W postępowanie od samego początku zaangażowany był zespół JCZ Kancelaria kierowany przez mec. Tomasza Czmochowskiego w składzie: partner zarządzający Katarzyna Bakuła, ekspert Dariusz Wieczorekaplikant radcowski Aneta Żernicka.

Porozmawiaj z autorem

Tomasz Czmochowski

radca prawny, partner zarządzający

tczmochowski@jczkancelaria.pl +48 603774089

Mogą Cię zainteresować

SUKCES KANCELARII – przełomowy wyrok!

SUKCES KANCELARII – przełomowy wyrok!

SUKCES KANCELARII – wsparcie inwestycji o wartości 13 mln złotych!

SUKCES KANCELARII – wsparcie inwestycji o wartości 13 mln złotych!
wszystkie wpisy