Nie chcesz się zaszczepić? Zostaniesz zwolniony

18Mar

Kiedyś przeczytałem interesującą wzmiankę na temat możliwości zwolnienia pracownika za odmowę poddania się szczepieniu.

Ponieważ artykuły publicystyczne traktuję jako przyczynek do własnej analizy, postanowiłem sprawdzić brzmienie przepisu art. 222¹ kodeksu pracy w kontekście obecnie trwającej akcji szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Cóż się okazało?

Zgodnie z powyższą regulacją w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie tego artykułu czyli znowelizowane rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki wprost, uznają koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (wirus SARS-CoV-2) za szkodliwy czynnik biologiczny.

W świetle zestawienia norm, w mojej ocenie, pracownik ma obowiązek poddać się takiemu szczepieniu.

Uprawniony wydaje się więc wniosek, iż odmowa poddania się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 może stanowić uzasadniony powód do rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy.

Porozmawiaj z autorem

Tomasz Czmochowski

radca prawny, partner zarządzający

tczmochowski@jczkancelaria.pl +48 603774089

Mogą Cię zainteresować

21Kwi

Zapraszamy na premierę

Zapraszamy na premierę

20Kwi

Prosta Spółka Akcyjna – część trzecia

Prosta Spółka Akcyjna – część trzecia
wszystkie aktualności