JCZ Kancelaria przeprowadziła podwyższenie kapitału spółki o 40 mln złotych

07Sty

Jeden z kluczowych klientów JCZ Kancelaria postanowił dokonać konwersji długu na kapitał zakładowy przy jednoczesnym ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach.

Spółka córka międzynarodowego holdingu z siedzibą w Amsterdamie w toku swojej działalności zaciągnęła u spółki matki pożyczki w łącznej kwocie 40 mln złotych.

W celu ustabilizowania sytuacji finansowej została podjęta decyzja o konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy.

Podwyższony kapitał zakładowy spółki został pokryty aportem w postaci wierzytelności.

Operacja ta powiązana była z ustanowieniem zastawu rejestrowego na udziałach z opcją umożliwiającą wykonywanie prawa głosu przez zastawnika.

Wszystkie dokumenty, czynności, w tym rejestracja zarówno podwyższenia kapitału zakładowego jak i zastawu zostały przeprowadzone przez JCZ Kancelaria.

Zaangażowani w projekt:

Katarzyna Bakuła

prawniczka, partnerka zarządzająca

kbakula@jczkancelaria.pl +48 530774189

Zobacz inne projekty

26Maj

pexels pixabay 356036

JCZ Kancelaria kontra fotowoltaika – wynik 1:0

JCZ Kancelaria kontra fotowoltaika – wynik 1:0

02Mar

pozew chf franki ing

JCZ Kancelaria gra we franki i wygrywa

JCZ Kancelaria gra we franki i wygrywa
wszystkie projekty