Związki zawodowe

Negocjacje, spory zbiorowe, porozumienia – sól w kontaktach ze związkami zawodowymi

Wbrew obiegowej opinii, związki zawodowe nie są złem wcielonym. Mogą one być, i często są, partnerem, który uczuli Ciebie na potrzeby pracowników, z których wcześniej nie zdawałeś sobie sprawy. Skutecznie znajdujemy złoty środek pomiędzy ich oczekiwaniami, a Twoją wizją.

Oferujemy

Nasze ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kształtowaniu harmonijnej koegzystencji pracodawcy i związków zawodowych jest rzadką umiejętnością na rynku usług prawniczych.

Co zyskujesz?

Unikalne podejście do relacji z organizacjami związkowymi, wsparcie w rozmowach i sporach zbiorowych. Negocjacje pakietów socjalnych, regulaminów, zbiorowych układów pracy i porozumień.

Konkrety

  • kształtowanie relacji ze związkami zawodowymi,
  • negocjacje, spory zbiorowe,
  • zbiorowe układy pracy, pakiety socjalne, regulaminy pracy i wynagradzania.