Pozwolenie na budowę – kiedy nie trzeba?

Proces inwestycyjny

17Wrz

Dnia 19 września 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawa budowlanego, która wprowadza szereg zmian. W nowelizacji, wprowadzono między innymi, zmiany w zakresie obowiązku uzyskiwania pozwoleń na budowę i zgłoszeń, poprzez wprowadzenie nowych katalogów:

  • budowy niewymagające pozwolenia na budowę, a wymagające zgłoszenia (np. oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 – szambo, wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat oraz przydomowych ganków, oranżerii (ogrodów zimowych) – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki, boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2)
  • budowy niewymagające ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia (np. wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2; pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie; przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2;)
  • roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę, a wymagających zgłoszenia (np. remont budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę)
  • roboty budowlane niewymagające ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia (np. utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych, przebudowa polegająca na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m)

Powyższy katalog ma charakter zamknięty co oznacza, iż w przypadku, gdy planowana budowa lub roboty budowlane nie są wymienione w żadnej z tych grup konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Porozmawiaj z autorem

Aneta Żernicka

radczyni prawna

azernicka@jczkancelaria.pl +48 880090503

Mogą Cię zainteresować

Projekty budowlane sprzed nowelizacji do wyrzucenia?

Projekty budowlane sprzed nowelizacji do wyrzucenia?

Budowanie po nowemu

Budowanie po nowemu
wszystkie wpisy