Polski Ład – nielegalne zatrudnianie pracowników

Polski Ład

06Sty

Dla niektórych dobra, a dla innych zła wiadomość. Uczciwy przedsiębiorca zatrudniający legalnie powinien być zadowolony, tak samo jak zatrudniony nielegalnie pracownik, który chciałby „pogrążyć” nieuczciwego pracodawcę. Tak jak nie jestem fanem Polskiego Ładu, to to rozwiązanie, jak mawia młodzież, nie jest „sus” ale jest „cool”. O co zatem chodzi? Jeśli nie lubisz czytać – posłuchaj:

Czym jest nielegalne zatrudnienie?

Nielegalne zatrudnienie lub nielegalna inna praca zarobkowa zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oznacza:

  • zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków,
  • niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego,
  • podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy.

W odniesieniu do cudzoziemców jest to wykonywanie pracy przez cudzoziemca, który nie jest uprawniony do wykonywania pracy lub nie posiada odpowiedniego zezwolenia na pracę, nie będąc zwolnionym na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub którego podstawa pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy.

Do tej pory nielegalne zatrudnienie nie zwalniało pracownika zatrudnianego w ten sposób z obowiązku rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeżeli chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, co do zasady, do ich zapłaty zobowiązany był płatnik = pracodawca. Po ich uiszczeniu miał on jednak prawo do żądania zwrotu równowartości części, która powinna być potrącona z wynagrodzenia pracownika od zatrudnionego „na czarno” pracownika.

Nowe rozwiązania

Pozostała część artykułu jest dostępna tylko dla subskrybentów newslettera.
Podaj swój email jeśli już subskrybujesz lub zapisz się, aby czytać dalej.

Mogą Cię zainteresować

24Sty

Jak nie zapłacić składki zdrowotnej i podatku przy przejęciu leasingu?

Jak nie zapłacić składki zdrowotnej i podatku przy przejęciu leasingu?

03Sie

Polski Ład – część druga – koniec ukrytej dywidendy

Polski Ład – część druga – koniec ukrytej dywidendy
wszystkie wpisy