Polski Ład – część pierwsza – główne założenia

Baza wiedzy

27Lip

Zaczynamy cykl na temat Polskiego Ładu. Czytamy projekt, analizujemy opisane założenia i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców ale jak to mawiał klasyk –  first things first. Jaka myśl przyświecała projektodawcom? Jakie są założenia i myśl przewodnia?

Oddajmy głos autorom – komentarze mile widziane.

Celem projektowanej ustawy jest stworzenie przyjaznego i sprawiedliwego systemu podatkowego, który pozwoli Polsce na zajęcie dominującej pozycji w wyścigu o inwestycje, będącego efektem procesu zmiany globalnych łańcuchów dostaw.

Z tego względu Państwo zmuszone jest do szukania nowych rozwiązań, wspierających wzrost oraz stabilizację nadwyrężonych wpływów budżetowych.

W tym celu proponuje się projekt Podatkowego Restartu Gospodarki, którego ważną częścią będzie przeprowadzenie szerokiego programu repatriacji kapitału, finansowego i ludzkiego.

Podatkowy restart gospodarki to również zmiana nastawienia systemu podatkowego do przedsiębiorcy, zarówno małego, jak i większego oraz wsparcie inwestycji.

W kolejnych wpisach postaramy się wszystkie te zmiany przeanalizować i 290 stron nowych przepisów wyjaśnić oraz przybliżyć, w szczególności przedsiębiorcom.

Jakie ustawy się zmienią?

 • o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.),
 • o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.),
 • o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.),
 • o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217)
 • o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1670),
 • o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171, z późn. zm.),
 • Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.),
 • o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),
 • o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U z 2020 r. poz. 1905, z późn. zm.),
 • Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19, z późn. zm.),
 • o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815),
 • o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.),
 • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.),
 • o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 722, z późn. zm.),
 • o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r. poz. 287), 16) 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.),
 • o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2021 r. poz. 626),
 • Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162),
 • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296),
 • o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752),
 • o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2200),
 • o dodatkowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 321).

Porozmawiaj z autorem

Tomasz Czmochowski

radca prawny, partner zarządzający

tczmochowski@jczkancelaria.pl +48 603774089

Mogą Cię zainteresować

29Maj

Zabezpieczanie roszczenia przy kredycie frankowym

Zabezpieczanie roszczenia przy kredycie frankowym

29Maj

Czy kredyt frankowy się przedawnia?

Czy kredyt frankowy się przedawnia?
wszystkie wpisy