Polityka Nowej Szansy

Obsługa przedsiębiorstw

28Paź

Polityka Nowej Szansy to rządowy program skierowany do przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, mający na celu prewencję niewypłacalności, pomoc przedsiębiorcom w trudnościach oraz wsparcie w ponownym podjęciu działalności.

Jednym z filarów programu, ukierunkowanym na pomoc przedsiębiorcom w trudnościach, jest ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. 2020 poz. 1298), tzw. ustawa PNS.

Polityka Nowej Szansy o program skierowany do przedsiębiorców, którzy już od jakiegoś czasu przeżywają kryzys w funkcjonowaniu swoich firm, a pandemia COVID-19 to pogłębiła. Chodzi o firmy, które są zagrożone niewypłacalnością lub już są niewypłacalne i chcą uratować swój biznes i mają na to pomysł.

Na czym polega Polityka Nowej Szansy?

Polityka Nowej Szansy przewiduje wsparcie  z budżetu państwa w wysokości do 120 mln zł, przez  okres 10 lat. Dodatkowo do końca 2021 program będzie dysponował pieniędzmi z funduszu covidowego w minimalnej wysokości 600 mln zł rocznie.

  • Krótkookresowe pożyczki – to pierwsza forma wsparcia, tzw. „pomoc na ratowanie”. Wysokość pożyczki, udzielanej na 6 miesięcy będzie uzależniona od indywidualnej sytuacji i potrzeb przedsiębiorcy.
  • Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne – pożyczka udzielana na okres do 18 miesięcy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – wysokość pomocy będzie uzależniona każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Obejmie przedsiębiorców, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia na etapie przygotowania do tego procesu.
  • Pomoc na restrukturyzację – najbardziej rozbudowany instrument, skierowana do przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan. Wysokość pożyczki będzie ograniczona do niezbędnych koszów restrukturyzacji. Okres udzielenia pożyczki będzie również zależał od okresu restrukturyzacji, maksymalnie do 10 lat. Oprócz pożyczek przedsiębiorca może zwrócić się o pomoc w formie tzw. wejść kapitałowych albo ulgi w wykonywaniu administracyjnej kary pieniężnej.

Do kogo jest skierowana Polityka Nowej Szansy?

Z pomocy Polityki Nowej Szansy będą mogli skorzystać przedsiębiorcy:

  • ze wszystkich segmentów – z mikro, małych, średnich i dużych firm,
  • przeżywający trudności finansowe niezwiązane z epidemią,
  • którzy skorzystali z tarczy antykryzysowej, ale nadal potrzebują wsparcia,
  • będący w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego,
  • stojący wobec groźby likwidacji.

Mogą Cię zainteresować

RODO w firmie – najważniejsze zasady

RODO w firmie – najważniejsze zasady

Nieoprocentowane pożyczki płynnościowe dla małych firm

Nieoprocentowane pożyczki płynnościowe dla małych firm
wszystkie wpisy