Polak zmarł w kraju UE – gdzie sprawa spadkowa?

Migawka z prawa

07Lut

W przypadku obywateli polskich zamarłych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej istotne znaczenie będą miały regulacje wewnątrzunijne. Kluczowym aktem prawnym jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 650/2012.

Dla osób zmarłych w dniu lub po dniu 17 sierpnia 2015 r. po dniu  zastosowanie ma reguła, iż sądami właściwymi do orzekania co do ogółu spraw dotyczących spadku są sądy państwa członkowskiego, w którym zmarły miał swoje miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci.

Bez znaczenia jest fakt w jakim kraju znajdują się składniki majątku spadkowego. Nawet jeżeli w skład majątku spadkowego wchodzą nieruchomości położone w Polsce organami właściwymi do stwierdzenia nabycia spadku są sądy w kraju gdzie zmarły zwykle zamieszkiwał.

Miejsce zwykłego pobytu rozumiane jest jako miejsce w którym dana osoba zazwyczaj przebywa i w którym znajduje się główne centrum egzystencji danej osoby. Decydujące są przede wszystkim okoliczności natury faktycznej – długotrwałe zamieszkanie, praca, koncentracja życia rodzinnego i towarzyskiego.

Porozmawiaj z autorem

Aneta Żernicka

radczyni prawna

azernicka@jczkancelaria.pl +48 880090503

Mogą Cię zainteresować

Pełna odpowiedzialność członka zarządu – nawet jeśli nie wie co w spółce się dzieje

Pełna odpowiedzialność członka zarządu – nawet jeśli nie wie co w spółce się dzieje

Podpiszesz fakturę – stracisz zasiłek chorobowy

Podpiszesz fakturę – stracisz zasiłek chorobowy
wszystkie wpisy