Nowe ograniczenia

COVID

26Paź

W weekend pisaliśmy o założeniach wsparcia dla branży gastronomicznej. Dzisiaj rzeczowo i na podstawie obowiązujących przepisów o nowych obostrzeniach. W piątek, 23 października 2020 roku, krótko przed północą, zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie wprowadziło nowe ograniczenia i restrykcje związane z życiem codziennym, w tym dotyczące działalności przedsiębiorców.

Wiem, że zdążyliście już naczytać się różnych wpisów, podsumowań i komentarzy. Poniżej znajdziecie rzetelne informacje.

Nasze przesłanie jest proste – czytaj przepisy, a nie wpisy.

Przygotowaliśmy, na podstawie obowiązujących przepisów, a nie doniesień medialnych, zestawienie zmian i obowiązujących nowych restrykcji.

Na końcu udzielamy też odpowiedzi na pytanie  jaki wpływ obowiązujące od 23 października zmiany mają na branżę fitness.

Będzie długo i nudno ale na tym polega rzetelność informowania o zmianach w prawie. Bynajmniej nie może sprowadzić się do 5 haseł z obrazkami.

Smaczek dla kolegów prawników – § 1 pkt. 5 rozporządzenia – uchyla się § 5, § 1 pkt. 6 rozporządzenia – po § 5 dodaje się § 5a,

Jestem pewien, że o wielu z wymienionych niżej, nowych, informacjach i obowiązkach nie macie pojęcia.

 • cały kraj nie jest czerwoną strefą, ponieważ nie ma już stref – obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku wykonania „prywatnego” testu laboratorium diagnostyczne ma obowiązek wprowadzenia do rządowego systemu teleinformatycznego informacji o pozytywnym wyniku oraz informacji o osobie, której dotyczy badanie, w tym informacji o numerze telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą (tak, wcześniej nie było takiego obowiązku),
 • osoba skierowana na test diagnostyczny jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2,
 • zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych,
 • osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych,
 • informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon,
 • szkoły tańca zostały wyłączone z zakazu prowadzenia działalności,
 • gastronomia w hotelach jest dopuszczalna przy zachowaniu określonych obostrzeń,
 • świadczenie usług gastronomicznych jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu,
 • usługi gastronomiczne mogą być świadczone na terenie szkół i placówek oświatowych pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
 • targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania – działalność ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z – jest dopuszczalna, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 • zakaz prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z) oraz działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania) ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.Z,
 • w sklepie o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m² może przebywać jednocześnie nie więcej niż: ♦ 5 osób na stanowisko kasowe, z wyłączeniem obsługi w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m² ♦ 1 osoba na 15 m² – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100 m² – ktoś to rozumie?
 • w sklepikach szkolnych nie obowiązuje „godzina dla seniorów”,
 • zawieszone zostaje leczenie uzdrowiskowe, rehabilitacja lecznicza,
 • osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu: ♦ wykonywania czynności zawodowych lub służbowych ♦ zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego ♦ sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych,
 • małoletni do ukończenia 16 roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania,
 • w przypadku organizowania zgromadzeń, imprez, spotkań lub zebrań i przyjęć okolicznościowych maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5,
 • wyłączenie dotyczy spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych oraz imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.

Czy nowe obostrzenia wpływają na branżę fitness? Nie. Działamy zgodnie z tym co napisałem kilka dni temu.

Porozmawiaj z autorem

Tomasz Czmochowski

radca prawny, partner zarządzający

tczmochowski@jczkancelaria.pl +48 603774089

Mogą Cię zainteresować

02Gru

Zmiany w zakresie odbywania kwarantanny i izolacji

Zmiany w zakresie odbywania kwarantanny i izolacji

30Lis

Co zrobić jeżeli Twój wyjazd lub urlop został odwołany z powodu pandemii?

Co zrobić jeżeli Twój wyjazd lub urlop został odwołany z powodu pandemii?
wszystkie wpisy