Fizjoterapia w czasach zarazy – jak uniknąć roszczeń pacjentów i pracowników?

Prawo medyczne

22Paź

Kontynuując wątki związane z epidemią (w tym tygodniu pisaliśmy o branży fitness oraz o przymusowym kierowaniu lekarzy do pracy z pacjentami COVIDowymi). Dzisiejszy wpis kierujemy do fizjoterapeutów oraz osób zarządzających gabinetami fizjoterapeutycznymi.

Obsługując podmioty z tej branży widzimy obawy fizjoterapeutów związane z potencjalnymi roszczeniami odszkodowawczymi pacjentów oraz pracowników związanymi z zarażeniem się wirusem SARS-CoV-2 podczas zabiegu, czy też w miejscu udzielania świadczeń, w miejscu świadczenia pracy.

W jaki sposób zminimalizować, czy nawet wykluczyć, ryzyko narażenia się na wypłatę odszkodowania?

Nie chcemy Was zanudzić prawniczymi wywodami, definicjami szkody, winy, przyczynienia się. Krótko i konkretnie – trzymajcie się niżej opisanych wytycznych.

Są to oficjalne wytyczne rządu opracowane w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Wszystkie dostępne do pobrania pliki zostały opracowane na podstawie rekomendacji Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Bezpieczeństwo w gabinecie

Przed wykonaniem usługi należy przeprowadzić wywiad telefoniczny którego celem jest ustalenie występowania u danej osoby objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę (wykorzystajcie ankietę wstępnej kwalifikacji, rekomendowaną przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów).

Pacjent bezpośrednio przed zabiegiem wypełnia ankietę aktualizacyjną.

Wprowadzenie protokołu związanego z wirusem SARS-CoV-2.

Należy zapoznać personel gabinetu z wprowadzonym protokołem związanym z wirusem SARS-CoV-2 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).

Nie zaleca się uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszących pacjentom, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne), decyzję podejmuje fizjoterapeuta. Osoba towarzysząca musi być zabezpieczona analogicznie jak pacjent.

Grafik pracy pracowników oraz grafik przyjęć pacjentów należy układać tak, aby nie doprowadzić do gromadzenia się pacjentów w poczekalni oraz w miarę możliwości unikać mieszania się pracowników w przypadku pracy zmianowej. Rekomenduje się utrzymanie co najmniej 1,5 m odległości między pacjentami.

Należy ograniczać poruszanie się pacjentów po gabinecie, aby zminimalizować możliwość kontaktów.

Pacjent przy wejściu do gabinetu dezynfekuje lub myje ręce. Jeśli istnieje możliwość rozgraniczenia miejsc wyjścia i wejścia – również przy wyjściu należy umożliwić dezynfekcję rąk.

W przypadku usług świadczonych w domu pacjenta, fizjoterapeuta przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę, przyłbice, rękawiczki (zależnie od potrzeb).

Pacjent używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pacjent przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami.

Opiekun małoletniego używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami i utrzymuje bezpieczny dystans w trakcie trwania zabiegów.

W trakcie wykonywania zabiegu w stosunku do pacjentów

Obowiązkowe noszenie maseczek oraz zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie wykonywania zabiegu.

Po wizycie

Dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu – w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualne elementy urządzeń zabiegowych).

Od zakończenia dezynfekcji musi minąć rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim następny pacjent zostanie obsłużony na tym samym stanowisku.

Rekomenduje się wywietrzenie pomieszczenia przed przyjęciem następnego pacjenta.

Podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika – procedury zapobiegawcze

Pracownicy i obsługa gabinetu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.

W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Porozmawiaj z autorem

Tomasz Czmochowski

radca prawny, partner zarządzający

tczmochowski@jczkancelaria.pl +48 603774089

Mogą Cię zainteresować

Nagranie webinaru „Błąd medyczny – definicje, odpowiedzialność, odszkodowanie – nie tylko dla lekarzy”

Nagranie webinaru „Błąd medyczny – definicje, odpowiedzialność, odszkodowanie – nie tylko dla lekarzy”

Webinar „Błąd medyczny – definicje, odpowiedzialność, odszkodowanie – nie tylko dla lekarzy”

Webinar „Błąd medyczny – definicje, odpowiedzialność, odszkodowanie – nie tylko dla lekarzy”
wszystkie wpisy