Nadzwyczajna zmiana stosunków – firma w sądzie

Rozwiązywanie sporów

24Wrz

W uzupełnieniu wczorajszego wpisu na temat możliwości sądowego dochodzenia zmiany warunków zawartej umowy z uwagi na panującą pandemię zapraszamy do pobrania darmowego e-booka, w którym znajdziecie kilka ciekawych orzeczeń oraz charakterystykę podejścia sądów do spraw rozstrzyganych w związku z klauzulą nadzwyczajnej zmiany stosunków.

Tak jak wskazywałam, sprawy te nie są proste dowodowo, a czynnikiem kluczowym jest czas trwania postępowania sądowego – aktualnie przyjmuje się, że można dochodzić roszczenia opartego na klauzuli rebus sic stantibus o ile umowa obowiązuje w momencie orzekania przez sąd, co często stanowi problem niemożliwy do pokonania.

Powyższa ocena wynika z praktyki – jeden z naszych klientów został pozwany, a roszczenie dotyczyło podwyższenia cen dostarczanych usług w związku z istotnym wzrostem cen na rynku, właśnie na podstawie klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunków.

Wartość przedmiotu spory wynosiła 734.580 zł. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy oddalił powództwo, wskazując między innymi na fakt, iż zawarta umowa została wykonana – zakończyła się i to w toku trwającego procesu. Powód apelacji nie wnosił.

Porozmawiaj z autorem

Karolina Listopadzka

radczyni prawna

klistopadzka@jczkancelaria.pl +48 668201535

Mogą Cię zainteresować

Sprawy własności intelektualnej a zwykłe postępowanie cywilne

Sprawy własności intelektualnej a zwykłe postępowanie cywilne

Sprawy własności intelektualnej – nowe postępowanie

Sprawy własności intelektualnej – nowe postępowanie
wszystkie wpisy