Egzekucja w czasie epidemii

COVID

06Paź

Tarcze antykryzysowe weszły w życie parę miesięcy temu, ale przepisy ograniczające wierzycieli w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych obowiązują. Tarcza 3.0 wprowadziła:

  • zakaz licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu
  • konieczność złożenia przez wierzyciela wniosku o wyznaczenie terminu licytacji nieruchomości (tej służącej do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych)
  • możliwość złożenia wniosku o przeprowadzenie licytacji wyłącznie w sytuacji, jeśli wierzytelność (dług) stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania (wartości nieruchomości)

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych oznacza miejsce, gdzie dłużnik (nie inna osoba, np. członek jego rodziny) mieszka. Nie będzie to więc drugie czy jeszcze kolejne mieszkanie dłużnika, ale to jedno, w którym mieszka na co dzień.

Zakaz licytacji nieruchomości dotyczy wyłącznie tych nieruchomości, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby komornicy licytowali działki czy niezamieszkałe budynki należące do dłużnika.

Powyższe nie dotyczy dłużników-przedsiębiorców, którzy nie są osobami fizycznymi. Spółki nie mają potrzeb mieszkaniowych. Potrzeby te mają na pewno dłużnicy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG.

Przepisy tarczy 3.0 przewidują możliwość złożenia wniosku o licytację bez względu na wartość nieruchomości w przypadku:

  • Skarbu Państwa, który ściąga swoje wierzytelności;
  • egzekucji należności zasądzonej w sprawie karnej;
  • gdy dłużnik wyraził zgodę na licytację;
  • gdy zgodę na licytację wyrazi sąd – sąd może wyrazić zgodę, także wówczas, gdy dłużnik nie ma innego majątku z którego wierzyciel może się zaspokoić – sąd może wyrazić zgodę także na egzekucję z nieruchomości, która służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych – wierzyciel będzie musiał wykazać, że egzekucja z innego majątku była bezskuteczna.

Pamiętać należy, że niezależnie od powyższych uwag – w czasie trwania epidemii, ani przez 90 dni po jej ustaniu licytacja i tak się nie odbędzie – dopiero ewentualna zgoda sądu na licytację może uratować sytuację wierzyciela i pozwolić mu na zaspokojenie swojego długu z nieruchomości dłużnika.

Warunek wysokości długu i wartości nieruchomości oraz konieczność uzyskania zgody sądu na licytację wprowadza kolejne przeszkody i wydłuża postępowanie egzekucyjne.

Porozmawiaj z autorem

Karolina Listopadzka

radczyni prawna

klistopadzka@jczkancelaria.pl +48 668201535

Mogą Cię zainteresować

23Wrz

Nadzwyczajna zmiana stosunków a COVID-19

Nadzwyczajna zmiana stosunków a COVID-19
wszystkie wpisy