Dopłaty do czynszu w czasie pandemii

COVID

30Paź

Sejm obraduje nad ustawą, która zakłada dopłaty do czynszów dla osób, które ucierpiały finansowo przez pandemię. Ustawa zmienia także sposób przyznawania dodatku mieszkaniowego, co również jest istotne jeśli chodzi o dopłatę do czynszu. Ponownie długi wpis, ale, jak powtarzamy od dawna, nie da się rzeczowo i odpowiedzialnie pisać o prawie skrótami, ikonkami, czy grafikami.

Komu dopłata będzie przysługiwała?

Z dopłat do czynszów będą mogli skorzystać najemcy lub podnajemcy mieszkań: spółdzielczych, własnościowych, komunalnych, a także osoby wynajmujące mieszkania na wolnym rynku.

Jakie trzeba spełnić warunki?

Przede wszystkim należy spełniać warunki przyznania dodatku mieszkaniowego, którego przyznanie reguluje ustawa o dodatkach mieszkaniowych, a ten dodatek może zostać powiększony o dopłatę tzw. dopłatę do czynszu. (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Na dodatek mieszkaniowy mogą liczyć osoby, których dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza limitu określonego w przepisach.

Jest to tzw. kryterium dochodowe przyznania dodatku mieszkaniowego.

Ze względu na trudną sytuację gospodarczą kraju, wywołaną epidemią koronawirusa, zmienia się sposób określania wysokości dochodu uprawniającego do otrzymaniu dodatku mieszkaniowego.

Nowa ustawa zakłada, że to kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej zastępuje dotychczasowy wskaźnik używany do wyliczania wysokości dochodu uprawniającego do dodatku mieszkaniowego, czyli kwotę najniższej emerytury.

Wejście w życie ustawy powoduje, że dodatek mieszkaniowy będzie wypłacany w przypadku, gdy średni miesięczny dochód netto przypadający na członka gospodarstwa wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekroczył przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej:

 • w gospodarstwie jednoosobowym 40%,
 • w gospodarstwie wieloosobowym 30%,

Punktem odniesienia jest zatem przeciętne wynagrodzenie. Obecnie (w drugim kwartale 2020 r.) przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5024,48 zł.

Przy wydawaniu decyzji uwzględniana będzie kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązująca w dniu złożenia wniosku.

Do ustalenia średniego dochodu gospodarstwa domowego wliczają się dochody wszystkich osób stale zamieszkujących w danym lokalu.

Definicję dochodu zawiera art. 3 ust. 1 ustawy oświadczeniach rodzinnych: dochodem – po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób – są przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy PIT, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Warunkiem jest również metraż najmowanego lub podnajmowanego mieszkania.

Należy spełniać (nie przekraczać) ustawowe normy uprawniające do przyznania dodatku mieszkaniowego, a co za tym idzie przyznania także dopłaty do czynszu:

 • przy 1 osobie – 35 m2
 • przy 2 osobach – 40 m2
 • przy 3 osobach – 45 m2
 • przy 4 osobach – 55 m2
 • przy 5 osobach – 65 m2
 • przy 6 osobach – 70 m2

Dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Jeśli już spełnione zostaną przesłanki do przyznania dodatku mieszkaniowego, najemca będzie musiał wykazać nadto że:

 • w ostatnich trzech miesiącach średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód osiągnięty w 2019 r.,
 • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,
 • ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Ministerstwo Rozwoju zapewnia, że osoby, które wynajmują pokoje w mieszkaniu wieloosobowym również mogą starać się o dodatek z dopłatą do czynszu.

W przypadku wynajmu mieszkania na pokoje mamy do czynienia z kilkoma jednoosobowymi gospodarstwami domowymi.

Przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego uwzględniany jest ich dochód, a także powierzchnia zajmowanego pokoju i – jeżeli umowa najmu tak stanowi – przypadająca na każdego najemcę część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych.

Ile wyniesie dopłata do czynszu?

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi (maksymalnie) 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Dopłata, tak jak dodatek mieszkaniowy, będzie przyznawana na pół roku. To oznacza, że w sumie pomoc może wynieść nawet 9000 zł.

Wysokość dopłaty do czynszu wskazuje się w decyzji administracyjnej, wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, przyznającej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę.

W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu należy umieścić na wniosku o dodatek adnotację „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.

Do wniosku o dodatek z adnotacją, poza dokumentami niezbędnymi do otrzymania dodatku mieszkaniowego, należy dołączyć:

 • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,
 • oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków,
 • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Pieniądze z przyznanego dodatku z dopłatą do czynszu nie trafią do rąk uprawnionych – wpłyną one na konto spółdzielni, wspólnoty lub zarządcy budynku.

Co ważne, dopłata może zostać przeznaczona na spłatę przyszłego czynszu, jak i istniejącego już zadłużenia (nie wcześniejszego jednak niż powstałego przed 1 kwietnia 2020 r.).

Oficjalnie wnioski można będzie składać do 31 mara 2021 r.. Z naszych ustaleń wynika, że wnioski będzie można składać jednak już od listopada 2020 r.

Jeśli chcesz być na bieżąco zapisz się do naszego newslettera – na samym dole tej strony.

Niektóre treści i wzory dokumentów są dostępne tylko dla subskrybujących newsletter.

 

Porozmawiaj z autorem

Karolina Listopadzka

radczyni prawna

klistopadzka@jczkancelaria.pl +48 668201535

Mogą Cię zainteresować

02Gru

Zmiany w zakresie odbywania kwarantanny i izolacji

Zmiany w zakresie odbywania kwarantanny i izolacji

30Lis

Co zrobić jeżeli Twój wyjazd lub urlop został odwołany z powodu pandemii?

Co zrobić jeżeli Twój wyjazd lub urlop został odwołany z powodu pandemii?
wszystkie wpisy