Dodatek solidarnościowy – poradnik

Poradnik

25Cze

W ramach tarczy antykryzysowej przewidziano nowe świadczenie dla pracowników – dodatek solidarnościowy. Dodatek jest przyznawany w wysokości 1400 zł i można go pobierać maksymalnie przez 3 miesiące.

O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie.

Świadczenie przysługuje również bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. W takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji.

Jeśli ktoś z kolei pobrał już zasiłek dla bezrobotnych w czerwcu i złoży wniosek o dodatek także w czerwcu, to kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę zasiłku.

Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.

Wniosek składa się do ZUS, wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek należy złożyć przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – link tutaj: http://ow.ly/M4d050AhLy9

Wnioski składać można do 31 sierpnia 2020 r. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku solidarnościowego będzie dostępna także w portalu PUE ZUS

Pobierz bezpłatny poradnik.

Porozmawiaj z autorem

Karolina Listopadzka

aplikant radcowski

klistopadzka@jczkancelaria.pl +48 668201535

Mogą Cię zainteresować

24Wrz

Nie mamy Pani płaszcza i co Pani nam zrobi?

Nie mamy Pani płaszcza i co Pani nam zrobi?

19Wrz

Kara umowna – o co w tym chodzi?

Kara umowna – o co w tym chodzi?
wszystkie wpisy