Odmowa zaszczepienia się przeciwko SARS-CoV-2 oznacza zwolnienie z pracy?

Prawo pracy

19Maj

Wczoraj przeczytałem interesujący wpis Pani Mecenas Agaty Kicińskiej na temat możliwości zwolnienia pracownika za odmowę poddania się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Potraktowałem go jako przyczynek do własnej analizy i chciałbym z nim trochę popolemizować.

W mojej ocenie kluczem jest brzmienie przepisu art. 222¹ kodeksu pracy.

Zgodnie z tą regulacją w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie tego artykułu czyli rozporządzenie z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki wprost uznają wirus SARS-CoV-2 za szkodliwy czynnik biologiczny.

Co więcej, wirus ten jest sklasyfikowany w  załączniku nr 1 do rozporządzenia – Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych w grupie 3 (z czterech grup zagrożenia – czwarta jest najbardziej niebezpieczna) jako czynnik, który może wywołać u ludzi ciężkie choroby, jest niebezpieczny dla pracowników, a rozprzestrzenianie go w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne.

W świetle takiego zestawienia norm, w mojej ocenie:

  • pracodawca ma obowiązek do zapewnienia pracownikom szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 jako środka eliminującego narażenie,
  • pracownik ma obowiązek poddać się takiemu szczepieniu.

Uprawniony wydaje się więc wniosek, iż odmowa poddania się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 może stanowić uzasadniony powód do rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy.

Porozmawiaj z autorem

Tomasz Czmochowski

radca prawny, partner zarządzający

tczmochowski@jczkancelaria.pl +48 603774089

Mogą Cię zainteresować

18Lut

Nagrywanie rozmów z pracodawcą

Nagrywanie rozmów z pracodawcą

08Paź

Zmiana kwoty wolnej od potrąceń – konsekwencje dla pracodawcy – wzory do pobrania

Zmiana kwoty wolnej od potrąceń – konsekwencje dla pracodawcy – wzory do pobrania
wszystkie wpisy