Czy branża fitness może działać?

COVID

20Paź

Co się wydarzyło od piątkowego wieczoru, 16 października 2020 r., czyli od momentu ukazania się rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii?

Sporo się zmieniło.

Przez ostatnie dni przeczytałem wiele interpretacji, pomysłów, fake newsów (włącznie z tworzeniem kościołów, wypożyczalni sprzętu z miejscem do testowania) i postanowiłem uporządkować fakty i przedstawić stan wynikający z obowiązujących regulacji.

Skąd takie postanowienie? Sam od ponad 7 lat trenuję crossfit, a nasza Kancelaria obsługuje podmioty z tej branży.

Na początku będzie nudno, ponieważ aby rzetelnie opisać temat, trzeba zacytować odpowiednie regulacje prawne.

Muszę również dodać jedno zastrzeżenie – będzie o wspólnych regulacjach dla stref żółtych i czerwonych oraz o strefach czerwonych – mieszkam i pracuję w Bydgoszczy, która jest w strefie czerwonej.

Wpis jest długi, jednak aby rzeczowo wyjaśnić wszelkie wątpliwości i zdementować fake newsy, które pojawiły się w ciągu ostatnich dni w przestrzeni publicznej, wpis musi być długi.

Polecam przeczytać z uwagą i do końca.

„Stare” rozporządzenie

Jaki akt prawny zmienia piątkowe rozporządzenie? Zmienia ono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 i 1797). Nas interesuje poz. 1758. Pozycja 1797 wprowadziła jedynie tzw. „godziny dla seniorów”.

Co owo rozporządzenie wniosło dla siłowni, klubów i centrów fitness?

Zasady wspólne dla strefy czerwonej i żółtej

§ 6 ustęp 7 – do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby z aquaparków korzystało nie więcej osób, niż wynosi 75% obłożenia obiektu, a działalność rozrywkowa i rekreacyjna odbywała się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników.

W strefach czerwonych

§ 29 ustęp 1 punkt 4 – współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) bez udziału publiczności na obiektach, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 6 (de facto stadiony i boiska – siłownie, kluby i centra fitness wskazane są w pkt. 7).

§ 29 ustęp 1 punkt 6 – na siłowniach, w klubach i centrach fitness mogła znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Przepisu § 30 ust. 3 pkt 1 lit. d nie stosuje się – czyli czego się nie stosuje? Otóż nie było obowiązku dezynfekowania urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających (w strefie żółtej taki obowiązek był).

Tutaj mała dygresja dla kolegów prawników – jak widać wyżej przepis regulujący obostrzenia w strefie czerwonej wskazywał, że nie stosuje się przepisu z „pakietu” dotyczącego strefy żółtej do strefy czerwonej, co sugerowałoby, że zasady ze strefy żółtej stosuje się również w strefie czerwonej.

Problem polega na tym, że nie było i nadal nie ma żadnego łącznika pomiędzy tymi zasadami. Jest za to osobny rozdział rozporządzenia zatytułowany „Ograniczenia, zakazy i nakazy wspólne dla obszaru czerwonego i obszaru żółtego”, co wskazuje, że w tym rozdziale są wszystkie wspólne ograniczenia.

Moim zdaniem w przepisach odnoszących się do poszczególnych stref, które znajdują się w rozdziale „Dodatkowe ograniczenia na obszarze czerwonym i obszarze żółtym” regulacje dotyczące poszczególnych stref są całkowicie rozłączne – brawa dla racjonalnego ustawodawcy.

„Nowe” rozporządzenie

Przejdźmy do rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 16 października 2020 roku.

Zasady wspólne dla strefy czerwonej i żółtej

W rozdziale „Ograniczenia, zakazy i nakazy wspólne dla obszaru czerwonego i obszaru żółtego” § 6 ustęp 1 otrzymał nowe brzmienie: Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z) z wyłączeniem:

  • basenów, siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
  • przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 13,
  • przeznaczonych dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole

W tym samym § 6 dodano, wspomniany wyżej,  ustęp 13 o treści: Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym  uczestniczyło nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.

Dodatkowo wydarzenia (nie zajęcia sportowe) muszą odbywać się bez udziału publiczności.

W § 6 dodano ustęp 14 regulujący zasady organizowania zajęć sportowych obowiązujące organizatora, który:

  • weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
  • dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
  • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
  • zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

Dodatkowo osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

W strefie czerwonej

Uchylono w ustępie 1 § 29 punkty 3 do 6, co oznacza, że uchylone zostało następujące postanowienie: na siłowniach, klubach i centrach fitness znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi; przepisu § 30 ust. 3 pkt 1 lit. d nie stosuje się –  to ograniczenie w odniesieniu do strefy czerwonej zostało zniesione.

Co z tego wszystkiego wynika?

Przede wszystkim należy wyjaśnić kluczowe dla nowej regulacji pojęcie – zajęcia sportowe – zgodnie z interpretacją Ministerstwa Sportu z dnia 17 października 2020 r. zajęcia sportowe oznaczają zorganizowane formy aktywności fizycznej.

W mojej ocenie siłownie, kluby i centra fitness, w tym mój ukochany, w którym trenuję – CB 163, mogą działać pod pewnymi warunkami. Jakie to warunki?

Wspomniane wyżej, opisane w dodanym § 6 ust. 14, ale przede wszystkim jeden podstawowy i kluczowy – zajęcia sportowe muszą być zorganizowane.

Czyli jakie? Takie, w których ja uczestniczę – płacę miesięczny abonament, mam 3 razy w tygodniu ustalone terminy i godziny zajęć, odbywają się one w określonych ramach czasowych, pod okiem trenera, w trzyosobowej grupie.

W mojej ocenie, wykluczona jest możliwość wejść do siłowni czy klubu i realizowanie samemu indywidualnych planów treningowych bez nadzoru i opieki trenera zatrudnionego, czy świadczącego usługę dla klubu.

Również ostrożnie bym podchodził do pojedynczych wejść, bez wykupienia karnetu, chyba, że dotyczą one uczestnictwa w grupowych, zorganizowanych zajęciach.

Moją interpretację przepisów rozporządzenia potwierdziło Ministerstwo Sportu.

Jeśli chcesz być na bieżąco zapisz się do naszego newslettera – na samym dole tej strony.

Niektóre treści i wzory dokumentów są dostępne tylko dla subskrybujących newsletter.

Mogą Cię zainteresować

02Gru

Zmiany w zakresie odbywania kwarantanny i izolacji

Zmiany w zakresie odbywania kwarantanny i izolacji

30Lis

Co zrobić jeżeli Twój wyjazd lub urlop został odwołany z powodu pandemii?

Co zrobić jeżeli Twój wyjazd lub urlop został odwołany z powodu pandemii?
wszystkie wpisy