Biuro w czasie pandemii – wytyczne

COVID

15Paź

Poniżej przedstawiamy obowiązujące, oficjalne wytyczne dotyczące organizacji pracy biurowej w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Podzieliliśmy ja na 4 części:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni biurowej.
 • Procedury zapobiegawcze – podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracowników.
 • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta/kontrahenta/dostawcy itp. zakażenia koronawirusem.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom

 • Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 albo choroby zakaźnej nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 • Zapewnienie pracownikom zachowania bezpiecznej 1,5 metrowej odległości.
 • Spotkania i narady wewnętrzne, a także spotkania z kontrahentami, jeśli są niezbędne, powinny trwać możliwie krótko i być przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach. Należy zachować, bezpieczny dystans między pracownikiem i klientem/kontrahentem, wynoszący min 1,5 m.
 • Zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice jednorazowe) lub preparaty do dezynfekcji rąk.
 • Konieczność codziennej dezynfekcji powierzchni wspólnych, a także telefonów/krótkofalówek (i innych środków komunikacji zdalnej)/domofonów/ cyferblatów (np. w mikrofalówce, ekspresie do kawy).
 • Zwiększanie świadomości dotyczącej postępowania w trakcie epidemii, przede wszystkim w zakresie regularnego mycia i dezynfekcji rąk przed przystąpieniem do pracy, przed spożywaniem posiłku, przed i po skorzystaniu z toalety.
 • Podczas posiłku zaleca się korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych. Po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych należy je wrzucić do kosza na śmieci.

Zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni biurowej

 • Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla pracowników w obszarze: wejścia, wyjścia, pomieszczeń socjalnych.
 • Przestrzeganie zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy osobami.
 • Podzielenie zmian pracowników, jeśli umożliwia to charakter wykonywanych obowiązków, w celu zmniejszenia liczby pracowników na miejscu w danym momencie tak, aby osoby blisko siebie siedzące mijały się ze sobą w określonych odstępach czasowych (rekomendowana praca zdalna przez pracowników, jeśli jest taka możliwość bądź wymiana naprzemienna w celu ograniczenia kontaktu).
 • Wyznaczenie na podłodze w częściach wspólnych takich jak: hole windowe, windy, przed wejściem do budynku, w jadalniach, pomieszczeniach kuchennych stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między pracownikami.
 • Umieszczenie przy umywalkach, zlewach instrukcji mycia rąk oraz ich dezynfekcji.
 • Gdzie to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji metod takich jak: telefon komórkowy, e-mail, komunikatory internetowe lub radio.
 • Zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki i godzin rozpoczęcia pracy).
 • Konieczność dezynfekcji elementów używanych w pomieszczeniu socjalnym (tj. kuchni), powinna odbywać się przez każdego pracownika chcącego z niej uprzednio skorzystać, tj. wytarcie blatu stołu, oparcia krzesła, przycisków sprzętu AGD środkiem do dezynfekcji przedmiotów i ograniczenie liczby osób przebywających w pomieszczeniu.
 • Mycie naczyń w zmywarkach w temperaturze co najmniej 60 stopni C lub używanie wyłącznie własnych sztućców, kubków, talerzy.
 • Ustalenie częstego sprzątania pomieszczeń socjalnych, WC, dezynfekcji przycisków wind, klamek, włączników światła i innych powierzchni lub elementów często i wspólnie używanych.
 • Zdezynfekowanie rąk przed jak i po skorzystaniu ze wspólnego sprzętu biurowego tj. drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, dotykowy panel sterowania itp.
 • Określenie liczby osób mogących przebywać w windzie (maksymalna liczba osób podzielona przez 3) i oznaczenie tej liczby przy wejściu.
 • Brak konieczności noszenia maseczek/ zakrywania nosa i ust w biurze – jedynymi osobami powinny być osoby mające kontakt z osobami z zewnątrz i kontrahentami oraz osoby z zewnątrz i kontrahenci.
 • W miarę możliwości częste wietrzenie pomieszczeń biurowych. Nie należy stosować wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji.

Procedury zapobiegawcze – podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracowników

 • Poinformowanie pracownika, że w przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych lub kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną, przebywającą w izolacji, albo kwarantannie nie powinien przychodzić do pracy. Powinien stosować się do wytycznych służb medycznych i sanitarnych.
 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników – przynajmniej 1,5 metra.
 • Częste i dokładne mycie rąk, wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce. Dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. W tym celu zalecane jest stosowanie „clean desk policy”.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta/kontrahenta/dostawcy itp. zakażenia koronawirusem

 • Ustalenie listy pracowników, klientów oraz innych osób obecnych w tym samym czasie w obiekcie i kontakt z infolinią GIS.
 • Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekowanie  narzędzi, które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi.

Porozmawiaj z autorem

Tomasz Czmochowski

radca prawny, partner zarządzający

tczmochowski@jczkancelaria.pl +48 603774089

Mogą Cię zainteresować

02Gru

Zmiany w zakresie odbywania kwarantanny i izolacji

Zmiany w zakresie odbywania kwarantanny i izolacji

30Lis

Co zrobić jeżeli Twój wyjazd lub urlop został odwołany z powodu pandemii?

Co zrobić jeżeli Twój wyjazd lub urlop został odwołany z powodu pandemii?
wszystkie wpisy